Κατάψυξη: τί και για πόσο; Αλλαντικά

Σε αεροστεγή συκευασια του εμπορίου:

ψύξη: 2 εβδομάδες (κλειστή) ή 1 εβδομάδα (ανοιγμένη)

κατάψυξη: 2 μήνες

σε χαρτί συσκευασίας (deli ή σουπερ μαρκετ)

ψύξη: 5 μέρες

κατάψυξη: 2 μήνες

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (προβρασμένα σε αεροστεγή συσκευασία εμποριου)

ψύξη: 2 εβδομάδες (κλειστή) ή 1 εβδομάδα (ανοιγμένη)

κατάψυξη: 2 μήνες

 

 

 

 

 

 

 

πηγή: So simple / Ιούνιος 2012